Pravidla

Tato pravidla platí pro všechny hosty. Pro hosty se stausem „preferovaný host“ však vždy najdeme cestu jak pravidla podle potřeby ohnout k oboustranné spokojenosti, zejména pokud jde o platební podmínky, zálohy, storna a kauce.

1.  Rezervace se provádí e-mailem nebo telefonicky a rezervaci je nutné následně, bez prodlení, strvrdit složením zálohy ve výši 50% celkové ceny rezervovaného pobytu, nejpozději do 7 kalendářních dnů. 

2.  Cena  za pobyt (resp. doplatek) se platí předem, nejpozději 7 kalendářních dnů před nastoupením pobytu, na účet č. 150643319/0800  Variabilní symbol Vám sdělíme při potvrzení rezervace.

3.  Storno poplatek při zrušení 31 a více dnů před začátkem pobytu činí 10% z ceny pobytu

4.  Storno poplatek při zrušení 8 až 30 dnů před nástupem pobytu činí 50% z ceny pobytu

5.  Storno poplatek, při zrušení 0 až 7 dnů před nástupem pobytu, činí 90% z ceny pobytu, maximálně však ekvivalent ceny za prvních 7 dnů objednaného pobytu.

6.  Storno poplatek při zrušení pobytu po datu nástupu (v průběhu pobytu), činí 100% z ceny pobytu.

7.  Host odpovídá za veškeré škody, které způsobí z nedbalosti nebo úmyslně na vybavení apartmánu, nebo na jakékoli části celého objektu.

8.  Host před nastoupením pobytu složí vratnou kauci, do rukou správce, ve výši  10 000 Kč v hotovosti.

9.  Kauce bude vrácena hostovi při odjezdu, po převzetí a kontrole apartmánu správcem. 

10. Kauce propadá ve prospěch majitele apartmánu v plné výši nebo částečně, (podle rozhodnutí majitele apartmánu) v případě, že klient způsobí škodu na apartmánu na jeho vybavení nebo na jakékoli části domu. Propadnutím kauce není nijak dotčeno právo majitele apartmánu na plnou náhradu způsobené škody, pokud způsobná škoda přesahuje hodnotu kauce.

11. Host nesmí umožnit pobyt v apartmánu žádné další osobě, která není uvedena na potvrzení rezervace.

12. Při příjezdu host převezme od správce klíče od apartmánu, seznámí se s apartmánem i vybavením a pokud zjistí jakékoli poškození apartmánu nebo jeho vybavení, neprodleně to oznámí majiteli na tel. 724 171621, nebo 605 988 661 a popíše zjištěné poškození na zadní stranu přejímacího formuláře.

13. Při odjezdu host odevzdá správci klíče od apartmánu. Správce provede strukturovanou kontrolu apartmánu a jeho vybavení a potvrdí klientovi písemně převzetí apartmánu.

14. Do apartmánu je přísně zakázán vstup pro psy i jakákoli jiná zvířata.
Toto pravidlo je „skalní“ a není otevřeno k žádným výjimkám, s ohledem na ostatní hosty.

15. V celém prostoru apartmánu, stejně jako ve všech společných prostorách objektu, se nesmí kouřit.
Toto pravidlo je „skalní“ a není otevřeno k žádným výjimkám, s ohledem na ostatní hosty.

16. V apartmánu nesmějí pobývat osoby jejichž zdravotní stav představuje riziko poškození vybavení apartmánu, nebo riziko ohrožení zdraví ostatních hostů – například osoby které trpí nebezpečnou infekční chorobou, vážnou duševní poruchou, osoby závislé na omamných látkách a podobně.
Toto pravidlo je „skalní“ a není otevřeno k žádným výjimkám, s ohledem na ostatní hosty

Upozornění: Porušení těchto pravidel, nebo jakékoli chování které vede k porušování nebo omezování vlastnických práv majitele apartmánu, nebo vlastnických práv ostatních spoluvlastníků objektu, nebo práv uživatelů ostatních apartmánů v objektu, může být důvodem k okamžitému ukončení pobytu.

Reklamy
%d bloggers like this: